FELVÉTELI KÖZLEMÉNY - ÓVODA

A 2020/21. nevelési évre történő beiratkozás tárgyában tájékoztatjuk a szülőket, hogy a járványügyi veszély helyzetre tekintettel kiadott, minden óvodára kötelező 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat előírásainak megfelelően a felvételre jelentkezésre és beiratkozásra az alábbi szabályok irányadóak.

 

  1. A felvételi jelentkezés, beíratási szándék bejelentésének ideje, módja

Ideje: 2020. április 2. – április 17.

Módja: elsődlegesen elektronikus úton az óvoda hivatalos e-mail címére: csigadombiwaldorfovi@gmail.com

Benyújtandó iratok, adatok:

felvételi adatlap (honlapunkról letölthető, a jelentkezési lap tartalmazza)

gyermek anamnézise (honlapunkról letölthető, a jelentkezési lap tartalmazza)

nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (honlapunkról letölthető)

kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda neve és címe, email címe

Ha az elektronikus bejelentés akadályozott, a szülő telefonon is megteheti szándéknyilatkozatát az óvoda képviselőjénél a következő telefonszámon - 06-20-4916037 - munkanapokon 8 és 14 óra között.

Ebben az esetben a felvételi adatlap szerinti adatokat és a körzetes óvoda adatait vesszük fel és rögzítjük. Az adatlapot, anamnézist, pedig majd a személyes beiratkozáskor kell átadnia a szülőnek.

Kérjük, hogy lehetőség szerint mielőbb adják be a jelentkezést annak érdekében, hogy tudjon az óvoda időben beíratási időpontot adni minden szülőnek a beiratkozásra nyitva álló időszakban.

Különösen indokolt esetben a személyes jelentkezésre is időpontot biztosítunk, telefonon történt egyeztetés alapján.

Az óvoda által már befogadott felvételi jelentkezéseket nem kell ismételten benyújtani, ezeket beiratkozási szándéknyilatkozatként kezeljük.

2. Telefonbeszélgetés, levelezés a szülőkkel

Ideje: 2020. április 2. – április 17

A járványügyi veszélyhelyzetben bevezetett korlátozások miatt nem tartható óvodánk megszokott felvételi folyamata: elmaradnak az óvodapedagógusoknak a gyermekkel és szüleikkel szervezett személyes ismerkedő találkozásai. Ehelyett most a szülőkkel telefonon vagy emailben tudunk beszélgetni.

3. Beiratkozás

Ideje: kijelölt időpontban 2020. április 17-ig

A kijelölt időpontról a szülőket elektronikusan az általuk bejelentett e-mail címre, vagy telefonon tett bejelentés esetén telefonon értesítjük.

Módja: személyesen, a járványügyi előírások betartásával, legalább negyedórás időközökkel

Szükséges okmányok bemutatása:

gyermek személyi igazolványa

gyermek lakcímigazolványa

gyermek TAJ-kártyája

szülő személyi igazolványa és lakcímigazolványa

Egyebek:

1. pont szerinti eredeti iratok benyújtása

Az EMMI-határozat értelmében az óvodának a beiratkozást minden jelentkező számára biztosítania kell, majd ezt követően kell döntést hoznia a felvétel kérdésében.

Felhívjuk ezért a szülők figyelmét, hogy a beiratkozás nem jelenti a gyermek felvételét, a felvétel kérdésében hozott óvodai döntésről csak később, a beíratást követően kapnak értesítést.

4. Döntés és értesítés a felvételről, jogorvoslat

2020. április 17. és 20. között dönt az óvoda a felvételi kérelmekről.

A szülőket írásban, postai úton vagy a szülő kérelmére az általa bejelentett e-mail címre megküldve, elektronikus úton értesíti.

A gyermekfelvétel kérdésében a döntéshozatal a Waldorf-pedagógia csoportösszetételre vonatkozó elvei alapján történik, a pedagógiai elveket a jelentkezői körre egyenként és összességükben mérlegeli az Óvónői Kollégium, és pedagógiai meggyőződése alapján dönt.

A szülőt a felvételt elutasító döntéssel szemben jogorvoslati jog illeti meg: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz (Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány, 2400 Dunaújváros, Csokonai tér 4. fsz.3.) kérelmet nyújthat be a döntés felülvizsgálatára.

A felvett gyermekek körzetes óvodáját legkésőbb 2020. április 20-ig értesítjük a felvételről, és ezzel egyidejűleg rögzítjük az óvodai jogviszonyt a KIR nyilvántartásában. A felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot, adatot az óvoda az adatvédelmi előírásoknak megfelelően töröl a nyilvántartásából, illetve azokat megsemmisíti.

5. Írásbeli megállapodás megkötése

A felvételt nyert gyermekek szülőivel az óvodai jogviszonyhoz kapcsolódó írásbeli megállapodások, egyéb szükséges nyilatkozatok aláírására   külön egyeztett időpontban kerül sor.

Dunaújváros, 2020. március 31.

Csigadombi Waldorf Óvoda