FELVÉTELI KÖZLEMÉNY - ISKOLA

 

A 2020-2021-es tanévre történő beiratkozás tárgyában tájékoztatjuk a szülőket, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel kiadott, minden iskolára kötelező 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat előírásainak megfelelően a felvételre jelentkezésre és beiratkozásra az alábbi szabályok irányadóak.

 

1. A felvételi jelentkezés, beíratási szándék bejelentésének ideje, módja

Ideje: 2020. április 6. – április 24.

Módja: elsődlegesen elektronikus úton az iskola hivatalos e-mail címére:

penteleiwaldorf@gmail.com

Benyújtandó iratok, adatok:

felvételi adatlap (honlapunkról letölthető)

gyermek anamnézise (honlapunkról letölthető)

nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (honlapunkról letölthető)

kötelező felvételt biztosító (körzetes) iskola neve és címe

Ha az elektronikus bejelentés akadályozott, a szülő telefonon is megteheti szándéknyilatkozatát az alábbi telefonszámon:

telefonszám: +36-25-744-520

munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között

Ebben az esetben a felvételi adatlap szerinti adatokat és a körzetes iskola adatait vesszük fel és rögzítjük, az adatlapot, anamnézist pedig majd a személyes beiratkozáskor kell átadnia, kitöltenie a szülőnek.

Kérjük, hogy lehetőség szerint mielőbb adják be a jelentkezést annak érdekében, hogy tudjon az iskola időben beíratási időpontot adni minden szülőnek a beiratkozásra rendelkezésre álló időszakban.

Különösen indokolt esetben a személyes jelentkezésre is időpontot biztosítunk, telefonon történt egyeztetés alapján.

Az iskola által már befogadott felvételi jelentkezéseket nem kell ismételten benyújtani, ezeket beiratkozási szándéknyilatkozatként kezeljük.

2. Beiratkozás

Ideje:    Az iskola által kijelölt időpontban április 24-ig.

A kijelölt időpontról a szülőket elektronikusan az általuk bejelentett e-mail címre, vagy telefonon tett bejelentés esetén telefonon értesítjük.

Módja: személyesen

a járványügyi előírások betartásával - fél óránként fogadjuk a szülőket a személyes találkozások elkerülése érdekében

Szükséges okmányok bemutatása:

gyermek személyi igazolványa

gyermek lakcímigazolványa

gyermek TAJ-kártyája

szülő személyi igazolványa és lakcímigazolványa

Egyebek:

1. pont szerinti eredeti iratok benyújtása

Az EMMI-határozat értelmében az iskolának a beiratkozást minden jelentkező számára biztosítania kell, és a beiratkozást követően kell döntést hoznia a felvétel kérdésében.

Felhívjuk ezért a szülők figyelmét, hogy a beiratkozás nem jelenti a gyermek felvételét, a felvétel kérdésében hozott iskolai döntésről csak később, a beíratást követően kapnak értesítést.

3. Döntés és értesítés a felvételről, jogorvoslat

2020. április 24. és 27. között dönt az iskola felvételi kérelmekről.

A szülőket írásban, postai úton vagy a szülő kérelmére az általa bejelentett e-mail címre megküldve elektronikus úton értesíti.

A tanulófelvétel kérdésében a döntéshozatal a Waldorf-kerettanterv osztályösszetételre vonatkozó elvei alapján történik, a pedagógiai elveket a jelentkezői körre egyenként és összességükben mérlegeli a Tanári Kollégium, és pedagógiai meggyőződése alapján dönt.

A szülőt a felvételt elutasító döntéssel szemben jogorvoslati jog illeti meg: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz (Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány, 2400 Dunaújváros, Csokonai tér 4. fszt.2.) kérelmet nyújthat be a döntés felülvizsgálatára.

A felvett gyermekek körzetes iskoláját legkésőbb 2020. április 27-ig értesítjük a felvételről, és ezzel egyidejűleg rögzítjük a tanulói jogviszonyt a KIR nyilvántartásában. A felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot, adatot az iskola az adatvédelmi előírásoknak megfelelően töröl a nyilvántartásából, illetve azokat megsemmisíti.

4. Írásbeli megállapodás megkötése

A felvételt nyert tanulók szülőivel a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó írásbeli megállapodások, egyéb szükséges nyilatkozatok aláírásának időpontjáról a beiratkozás után a döntéssel együtt értesítjük a szülőket. A megállapodás aláírására a szülőkkel külön egyeztetett időpontban kerül sor.

Dunaújváros, 2020. március 31.

Pentelei Waldorf Iskola