Óvodai felvételi tájékoztató

Mi a teendőtök, ha csatlakozni szándékoztok hozzánk:
Beiratkozás (április 29-30. 13.30-15.30)

Jelentkezés

A Jelentkezési lapot töltsétek le a honlapról és kézzel írva töltsétek ki, majd március 28-ig jutassátok el a csigadombiwaldorfovi@gmail.com e-mail címre vagy a Garibaldi u. 1. címre.

Beiratkozás (április 29-30. 13.30-15.30)

Szükséges okmányok:

a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

A Pedagóguskollégium tagjai ezután a felvételt kérő szülőkkel egyéni beszélgetést tartanak. Az Óvónői Konferencia ezt követően hozza meg döntését a felvételről, amelyről írásban értesíti a szülőket. A felvételi kérelmek elbírálása során a pedagógusok elsősorban a jelentkező gyermek életkorára, óvodaérettségére, a csoport összetételére való tekintettel hozzák meg döntésüket.

A felvételnél tekintetbe vesszük – a kettős nevelést elkerülendő –, hogy a jelentkező családok nyitottak-e arra, hogy a Waldorf-pedagógia szerint együttműködjenek a gyermek nevelésében az óvodapedagógusokkal. A pedagógia megismerésére előadásokat, beszélgetéseket, Kisovis alkalmakat szervezünk az érdeklődő családok részére.

Az óvodai felvételnél előnyt élvez az a család:

melynek gyermeke már idejár és a szülők a Waldorf-pedagógiai elveket magukénak vallják;
amely az óvodával szoros kapcsolatot tart fenn már a felvételt megelőző évben (nyílt ünnepek, programok).

A felvételt nyert családok szerződést kötnek az óvodával az óvodai jogviszonyról, valamint gazdasági megállapodást a fenntartó alapítvánnyal.

Dokumentum: