Óvodai felvételi tájékoztató

 

Jelentkezés
A Jelentkezési lapot töltsétek le a honlapról és kézzel írva töltsétek ki, majd március 15-ig
jutassátok el a csigadombiwaldorfovi@gmail.com e-mail címre vagy a Garibaldi u. 1. címre.

Beiratkozás (április 19-20.. 13.30-15.30)

Szükséges okmányok:
- a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét
igazoló okirat,
- a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét,
hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény,
gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).

A Pedagóguskollégium tagjai ezután a felvételt kérő szülőkkel egyéni beszélgetést tartanak.
Az Óvónői Konferencia ezt követően hozza meg döntését a felvételről, amelyről írásban
értesíti a szülőket. A felvételi kérelmek elbírálása során a pedagógusok elsősorban a
jelentkező gyermek életkorára, óvodaérettségére, a csoport összetételére való tekintettel
hozzák meg döntésüket.
A felvételnél tekintetbe vesszük – a kettős nevelést elkerülendő –, hogy a jelentkező családok
nyitottak-e arra, hogy a Waldorf-pedagógia szerint együttműködjenek a gyermek nevelésében
az óvodapedagógusokkal. A pedagógia megismerésére előadásokat, beszélgetéseket, Kisovis
alkalmakat szervezünk az érdeklődő családok részére.

Az óvodai felvételnél előnyt élvez az a család:
- melynek gyermeke már idejár és a szülők a Waldorf-pedagógiai elveket magukénak
vallják;
- amely az óvodával szoros kapcsolatot tart fenn már a felvételt megelőző évben (nyílt
ünnepek, programok).

A felvételt nyert családok szerződést kötnek az óvodával az óvodai jogviszonyról, valamint
gazdasági megállapodást a fenntartó alapítvánnyal.