Felvételi folyamat és jelentkezési lap

Pentelei Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Felvételi folyamat és jelentkezés

Iskolaválasztás

A Waldorf-iskolák a család és az iskola közötti szoros kapcsolatra építenek, melynek egyik feltétele a folyamatos párbeszéd. A gyermekek akkor tudnak testben – szellemben - lélekben legideálisabban fejlődni, ha a szülői ház és az iskola hasonló elvárásokkal, értékrenddel segíti őket életüknek e közös szakaszában.

Az igazi együttnevelés akkor tud megvalósulni, ha az iskolaválasztás során a család nem egyszerűen egy alternatív lehetőséget keres gyermeke számára, hanem, ha tudatosan választja a Waldorf-pedagógiát.

Intézményünk évek óta több olyan előadást, találkozót, ismerkedési lehetőséget kínál az iskolát kereső családok számára, amelyek alkalmával széles betekintést nyerhetnek a Waldorf-pedagógiába, az oktatás sajátosságaiba, a működés rendszerébe. Évente legalább két alkalommal nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusok mesélnek az első nyolc osztály életéről. Egy alkalommal a felnőttek kipróbálhatják magukat Waldorfos diákként az iskola pedagógusainak segítségével. Egy másik időpontban a már idejáró gyermekek szüleivel, az iskolát fenntartó Alapítvány képviselőivel és a pedagógusokkal lehet beszélgetni, kérdéseket feltenni számukra. Mindezek mellett nagyban hozzájárul a tudatos iskolaválasztáshoz a témával foglalkozó írásos anyagok olvasása az iskola honlapján, az internetes oldalakon vagy nyomtatott kiadványokban.

Felvételi folyamat

  • Jelentkezési- és személyi lap beadása

A család az oldal alján található Jelentkezési- és személyi lapot kitölti, és eljuttatja az iskolába e-mailen(penteleiwaldorf@gmail.com) vagy  postán esetleg személyesen (Pentelei Waldorf Általános Iskola 2400 Dunaújváros Lengyel köz 2.)

  • Beszélgetés

Személyes találkozóra várjuk mindkét szülőt, hogy kölcsönösen megismerjük egymást, a szokásokat, az iskolaválasztás indokait, és hogy megválaszolhassuk egymás kérdéseit.

  • Ismerkedési játék

A gyermekeket egyénileg vagy kisebb csoportokban közös játékra hívjuk, ahol egy mese szereplőivé válhatnak. Ezáltal szerezhetünk tapasztalatokat az iskolaérettség szintjéről, a gyermek személyiségéről, habitusáról stb..

  • Beiratkozás

Iskolánk nem kötelező felvételt biztosító iskola. Amennyiben mind az iskola részéről, mind a családban megerősödik a szándék, hogy közös úton haladjanak tovább, értesítést küldünk a felvételről. A beiratkozásra a minisztérium által megadott időpontban kerül sor.

  • Pedagógiai és Támogatási Együttműködés

A leendő osztálytanító és a fenntartó Alapítvány kapcsolatba lép a családokkal, és megszervezi a további találkozókat, tájékoztatókat.

A fent leírt folyamat a hatályos jogszabályoknak megfelelően változhat. Mindezekről a honlapon és a Facebook oldalunkon egyaránt tájékozódhatnak.

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, hogy gondolják át gyermekük eddigi fejlődését, és írják le, amit fontosnak tartanak! Segítségül a jelentkezési lapon feltüntettünk különböző szempontokat, kérdéseket.

Átgondolt válaszaikkal gyermekük teljesebb megismerését segítik.

- Szeretnénk, ha válaszaik nem egyszavasak lennének, ezért kérjük, hogy külön papírra - kézzel - bővebben kifejtett formában írják le azokat!

- A leíráshoz csatolják a gyermek fél évesnél nem régebbi egészalakos fényképét és

- a közelmúltban készült néhány rajzát!

A kitöltött és aláírt jelentkezési- és személyi lapot 2024. március 1.

  • személyesen a Pentelei Waldorf Iskolában (Dunaújváros, Lengyel köz 2.) vagy
  • email-ben a penteleiwaldorf@gmail.com email címre küldve tudják nekünk eljuttatni.

Köszönettel: Tanári Kollégium

Dokumentum: 
CsatolmányMéret
PDF ikon Jelentkezési- és személyi lap176.26 KB