Egy nap a Waldorfban

 
Gondolatok, tények a Waldorf-pedagógiából

„Egy nap rövid áttekintése”

A Waldorf iskolában reggel a tanítás a főoktatással indul, amely két tanóra hosszúságú összetett foglalkozást jelent. A főoktatás 3 fő részből áll.

 Az első az ún. ritmikus rész, ahol az adott tananyaghoz kapcsolódóan mozgással kísért verseket, énekeket tanulnak, kör-és ritmusjátékokat játszanak, színdarabokat gyakorolnak.

A ritmikus rész követi az év ritmusát, tartalmával kapcsolódik az évszakokhoz és az ünnepekhez is. A Waldorf –iskola első éveiben a beszéd és a mozgás szoros kapcsolatban áll egymással. Éppen ezért a bevezetett és megtanult verseket, mondókákat és énekeket rendszerint a vers vagy az ének tartalmát követő vagy a ritmusához kapcsolódó mozgás kíséri.

 A főoktatás közepe a hagyományos tanórákhoz leginkább hasonlító munkarész. Ekkor a gyerekek epochákban, azaz 3-4 hétig egy tantárgyat -tömbösítve- tanulnak. Ez a tanítási forma az egy-egy tantárgyra való koncentrálást, összpontosított figyelmet és a benne való elmélyedést könnyíti meg.

A főoktatás a korosztálynak megfelelő mesével, történettel zárul.

A főoktatást követően-egy hosszabb tízórai szünet után- a rendszeres gyakorlást igénylő szaktantárgyak következnek; az első osztályban: két idegen nyelv, zene, festés, euritmia, kézimunka, formarajz, testnevelés, (szabad vallásoktatás).