Gimnázium születik - Mesterházy Mária előadása

A Pentelei Waldorf Általános Iskola és Gimnázium

egységes 1-13. évfolyamos képzése

Gimnázium születik a 2023-2024-ben induló 9. osztály diákjainak és új tanárok toborzásával

 

Műhelymunka-sorozat

2022. október 1-jén Dr. Mesterházy Mária a Solymári Fészek Waldorf Iskola magyar- és drámatanára, a BGGYK Waldorf-képzés tanára volt a vendégünk.

"Az iskola nem az a hely, ahol aludni kéne"

Waldorf-pedagógia a kamaszkorban

 

Mesterházy Mária azzal a kérdéssel kezdte az érdeklődőkkel a beszélgetést, hogy „Mit kíván tőlünk a kor, mit kíván tőlünk a kamasz”. Erre egyetlen jó válaszunk lehet, amit már Rudolf Steiner, a Waldorf-pedagógia megalkotója mondott az első iskola tanárainak 1919-ben:

„Állandó változásra legyünk felkészülve.”

A legfontosabb teendőnk a megfigyelés, a nyugodt szemlélődés és a tárgyilagos megállapítások, melyek nem ítélkezések. A beszélgetés során közösen gyűjtöttük össze, hogy milyenek a kamaszok, és nagyon hasonló tapasztalatokat osztottunk meg egymással.

Mit figyelünk meg a kamasz fejlődésében, a fiúk és a lányok eltérő fejlődésében? A fiúk az idegrendszer fejlődése útján inkább a Földhöz kötődnek, míg a lányok „a vér útján” a kozmosz felé nyitnak.

A 9. osztály – az akarat

A kamasz kifelé lezár, mert befelé figyel, belső építkezésben van. A 9. osztályban nagyon erős ideákat hordoz belül, és nem biztos, hogy elmondja nekünk. Szélsőségek között él, nevet, majd hirtelen sírni kezd…

Az önálló akaratában dacol, nem tudja irányítani saját akaratát, s ha megfigyeljük a végtagjainak mozgását, leginkább egy csecsemő csapkodására hasonlít. A környezetében levőkön edzi akaratát, megfigyeli a felnőtt akaratát, akarati működését. Az akarati nevelés  tanulásban történik, minden tevékenységbe bevonjuk a diákokat. Minden megértés akarati tevékenység eredménye.

„Ez minek?” – hangzik a kamasz kérdése. – „Majd meglátod, csináljuk!”

Mivel kifelé passzivitást mutat, a nevelési terület a fizikai tér lesz, a fizikaival való találkozás élménye, amellyel akaratában erősítjük. Tevékenység közben kap válaszokat. A Waldorf-iskola 9. osztályos tanulói egy hetes mezőgazdasági gyakorlaton vesznek részt biodinamikus gazdaságban (a Pentelei gimnazisták 2023. szeptemberében Legénden fogják tölteni a gyakorlatukat).

Magyar nyelv és irodalom

Sokféle szöveggel találkoznak, melyek feldolgozása során a szövegértésen van a hangsúly: kik a szereplők, mit csinálnak, hol vannak, a végén összefoglalják az eseményeket… Nem az érzésre kérdezünk, az értés a fontos, a praktikus megértés, „szántás” a fejben, s a belső világot békén hagyjuk.

Dráma

Klasszikus tragédia és komédia kell nekik. A tragédia, ahol megjelenik a halál, mert néha bele kell halni az igazságba, és a komédia, a szerelem, mely elé ugyanúgy tornyosulnak akadályok, de győz az élet mindenek felett. Az ókori görög drámák mellett megismerkednek a Gilgames eposszal, melyben Gilgames és Enkidu, két ellentétes lelkületű ember köt barátságot és indul közös küzdelemre…

A komédia epocha (3 hetes időszak reggelente 8-10 óra között) viccekkel indul, mert nagyon jókat lehet együtt nevetni és a másság feloldódik a nevetés során.

Az ember válságokon átmenve tanul, a tragédiának is van egy görbéje, egy mélypontja, és új megszerzett képességgel jöhetünk ki belőle. Ehhez bizalom szükséges.

A szülő szerepe

A bizalom a szülő legfőbb erénye, és ez a bizalom a beszélgetésben születik a kamasszal. Partnere vagyok a kamasznak, vele történik a nevelés, de én, mint szülő vagyok a határ, mert én vagyok felelős érte.

Miért válasszuk a Waldorf-iskolát?

A gyerekkort meghosszabbíthatjuk játékkal, művészetekkel, amit gyakorlunk a Waldorf-iskolában, de megrövidítjük a gépekkel, telefonnal, internetes játékokkal, amelyeket határozottan ellenezzük a Waldorf-iskolában.

A műhelymunka-sorozat folytatódik, Mesterházy Mária folytatja a beszélgetést a 10-12. évfolyamokról is 2023. január 28-án szombaton délelőtt.