Adventi kert

Minden ünnepnek az a feladata, hogy az embert összekösse a világgal.

Adventben a gyertyák fénye jelképezi azt a fényt, amelyre Karácsonykor várunk. Az antropozófiai pedagógia és a Christengemeinschaft (keresztény közösség) körében szokás az Adventi kert lejárása.

A padlón fenyőgallyakból spirál-formát rakunk ki, melynek közepén liliom illatozik és egy nagy gyertya ég. Amikor a gyerekek bejönnek, csak ez világít. Elhangzik egy történet az osztálytanítótól, majd minden gyermek egy almát kap, melybe egy gyertyát helyeztünk. Ezzel a kinccsel egyenként megindulhatnak a csigavonal mentén, majd középen meggyújtják a saját kis gyertyájukat. A visszafelé vezető úton ráhelyezik azt a fenyőágas spirálra, így lassanként az egész ki lesz világítva.

Minden résztvevőnek egyedül kell megtalálnia az utat kívülről befelé, majd a fénnyel együtt kifelé. A saját gyertyáját a többi közé helyezi, a közösség fényét-erejét növelve. Először az individualizálódás útját járjuk, hogy aztán saját erőnket a közösség rendelkezésére bocsássuk.

Az a mód, ahogy egy gyerek befelé és kifelé halad az Adventi kertben, sokat elárul a lényéről, az életútjáról és a közösséghez való tartozásáról.

Az első-második osztálynak szóló történetek még az ősképek világában jelenítik meg a Karácsonyra való készülődést; a harmadik-negyedik-ötödik osztályban a
legendák már abban a térben és időben játszódnak, ahol kétezer éve is megtörténtek; a hatodik-hetedik-nyolcadik osztályban azt a szellemi-lelki minőséget tükrözik, ami a világ Megváltójának megszületése óta jelen van, és megnyilvánulhat az emberben.

Felnőttek is részt vehetnek az Adventi kert lejárásán, nekik kettős spirál az útjuk és párban járják.

„Van olyan csend, hova nem hatolnak el a szavak. Él még az ősi béke, melyet szívünkben hordozunk és el nem veszítünk.”
(középkori mirákulum)