Történetünk

 

Intézményeink fenntartóját, a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítványt 20 éve, 2002-ben hozta létre egy pici közösség, mely elköteleződött a Waldorf-pedagógia megismerése és megismertetése mellett.

Ennek a folyamatnak volt az egyik nagyon fontos állomása, amikor 2011. szeptemberben megnyithatta kapuit a Csigadombi Waldorf Óvoda, Közösségünk első intézménye. Ahogyan cseperedtek a gyerekek, úgy fogalmazódott meg a következő cél, hogy általános iskolát is szeretnénk alapítani.

A Közösség tagjai, családok, tanítók fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink számára biztosítani tudjuk azt az ívet, mely az óvodáskortól a felnőtté válásig segíti egy olyan úton járni őket, melyen haladva önmagukban biztos, kreatív, alkotó és világot formáló emberként lesznek részei a társadalomnak, olyan értékekkel és értékrenddel, melyekre nagy szüksége van a jelen és jövő társadalmának egyaránt.

Általános iskolánk, a Pentelei Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015. szeptemberében egy osztállyal kezdte meg működését, majd felmenő rendszerben épült ki, minden évben egy osztállyal bővülve. Idén, 2022. szeptemberben egy nagy álom vált valóra, ekkor töltötte meg először 8 osztály a tantermeket iskolánkban! Az alapító osztály elkezdte az utolsó általános iskolai tanévet, s ezzel az általános iskola is kiépült...

De mi, még ennél is nagyobbat álmodtunk...

Gimnázium alapításába kezdtünk! 

2020. őszén iskolánk Szülői Köre kezdeményezésében elindult az óvoda és az általános iskola folytatásaként a gimnázium alapítási folyamata.

A gimnázium tervezett indulása 2023. szeptember. Az általános iskola folytatásaként az a cél, hogy 13 évfolyamosra bővítsük intézményünket. Az általános iskolához hasonlóan a gimnázium is felmenő rendszerben épül majd ki, ezért induláskor egy 9. osztállyal kezdi meg működését.

Az alapítói kör három hetes rendszerességgel találkozik, melynek óvodás szülők éppúgy tagjai, mint legnagyobbjaink szülei. Tanári Kollégiumunkból is csatlakoznak hozzánk, és velünk vannak a fenntartó Alapítvány tagjai is. Ezeken az alkalmakon egyrészt mi magunk beszélgetünk arról, miért gondoljuk fontosnak, hogy gyermekeink részére a Waldorf - út ne érjen véget az általános iskola befejeztével, milyen gimnáziumot álmodunk nekik, milyen feltételeket kell előteremteni ennek érdekében, másrészt előadókat hívunk meg, akikkel beszélgetünk azokról a témákról, melyek segítik az alapítási folyamatot, éppúgy szellemi oldalról, mint tetteink szintjén.

A jövőbeni tanári kar kialakítása nehéz és felelősségteljes szellemi, pedagógiai feladat. Ebben is és még számos más témában is Tanári Kollégiumunk sokéves tapasztalatára és gyakorlatára tudunk támaszkodni. A gimnáziumi osztályok Tanári kollégiumának magja már kibontakozóban van, folyamatosan csatlakoznak hozzánk a Waldorf-pedagógia iránt elkötelezett pedagógusok.

A Dunaújvárosi Önkormányzattal fenntartott sokéves támogató együttműködésnek köszönhetően gimnáziumunk otthona a Jókai utca – Móra Ferenc utca által határolt volt Újtelepi általános iskola épülete lett. Az épületet már 2022. tavaszán birtokba vettük, az engedélyezési eljáráshoz szükséges munkálatokat elkezdtük és részben be is fejeztük. Az alapítói kör tervei szerint a 2023. szeptemberi induláshoz képest egy évvel korábban szerette volna az engedélyeket megszerezni. Ezt azért tartottuk nagyon fontosnak, hogy valós alternatívaként tudjunk megjelenni a 2023. tavaszán pályaválasztás elé kerülő családok számára.

Sok feladat áll még előttünk, pl. faljavítások, festés, még be kell rendeznünk a termeket is, de az Oktatási Hivataltól a működési engedélyt a terveink szerinti időben 2022. szeptember 1-én megkaptuk, megyünk tehát előre!!

Iskolánk neve ettől kezdve hivatalosan is Pentelei Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Óriási öröm ez számunkra, rengeteget dolgoztunk érte, és elszántan hittünk benne, hogy sikerülni fog. Ez már nem csak egy álom, egy terv, ez már maga a valóság!

Nagyon boldogok vagyunk, de nem pihenünk. Új feladatok várnak ránk, előkészíteni a 2023–24-es tanévet...

Ennek keretében tervezünk az ősz és tavasz folyamán is egy műhelymunka sorozatot, zene-dráma-rajz/festés, esetleg más művészeti témakörökben, ahova hívjuk a városi iskolák 7. és 8. osztályosait, valamint más Waldorf-iskolák ugyanilyen korú gyermekeit. A műhelymunkák alkalmával a fiatalok szüleit előadásokra hívjuk, melyek remek lehetőségek, hogy jobban megérthessük milyen folyamatok zajlanak a serdülőkben, milyen érzések állnak cselekedeteik mögött.

Az alapítói kör folyamatosan munkálkodik a finanszírozás kérdésén is. Ebben a témában több ötletünk is van, ezek megvalósítása folyamatos, figyeljük a pályázatokat, de rendeztünk jótékonysági koncertet is az alapítási költségek fedezetére. Hasonló eseményeket a jövőben is tervezünk.

A gimnázium utolsó előkészítő évében vagyunk. Sok munka áll még előttünk, de minden nap velünk van a gimnázium gondolata, mélyen hisszük, hogy ennek az iskolának a létrejöttével jobb hellyé válik világunk, közben mi magunk is fejlődünk és természetesen a legfontosabb, hogy gyermekeink egészséges fejlődés útján válhatnak felnőttekké.

Gyakran felemerülő kérdés: Miért 5 osztályos a gimnázium?

Válasz: A fiatalok 9-12. évfolyamon a Waldorf-pedagógia szerint tanulnak, ennek lezárásaként Waldorf-érettségit tesznek. Ez egy egész éven át tartó kutató és művészeti munka, mellyel a 12. év végén lezárják Waldorf-iskolai tanulmányaikat. A 13. (azaz a gimnáziumi 5.) évben konzultációs jelleggel az állami érettségire, illetve a felvételire készülnek a diákok, kizárólag azokból a tantárgyakból, melyekből érettségizni, felvételizni fognak. Ezzel a plusz egy évvel kiváló lehetőségük nyílik a rájuk váró próbatételekre a lehető legjobb tudásuk szerint felkészülni, nagyobb esélyt kapva arra, hogy jó eredményeket érjenek el.