Gulácsi Anita

 

Gulácsi Anita vagyok, 2018 szeptembere óta a Pentelei Waldorf Iskola jelenlegi harmadikosainak osztálytanítója.

Már általános iskolás koromban éreztem, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, ha nagy leszek. Később sem változott elhatározásom, így 1994-ben tanítói diplomát szereztem Kecskeméten. 
Utam a dunaújvárosi Arany János Általános Iskolába vitt, ahol 24 évet dolgoztam. Már az első évben megismerkedtem Freinet, francia reformpedagógus munkásságával, akinek szellemisége végig áthatotta tanítói létemet, gyermekekről, az ő tanításukról alkotott gondolataimat.

Amikor komolyabban elgondolkodtam azon, hogy a továbbiakban „waldorfos” tanító legyek, belevetettem magam a szakirodalomba, ami magával ragadott engem. 
A waldorf iskolában tett látogatásaim egyre csak erősítették lelkesedésemet. Eddigi alternatív szemléletem kiteljesedését láttam benne. 
Legjobban az fogott meg, hogy ez a pedagógia miként tudja minden elemében támogatni a gyermekek lelki-szellemi-testi fejlődését. 
Ez valóban nevelésművészet, ahogy megalkotója, Rudolf Steiner nevezte.

Nagy örömömre már az idén elkezdhettem a Waldorf-osztálytanító képzést, mely azonnali segítséget tud nyújtani mindennapi munkám során.

Remélem, hogy a kézművesség és a természet iránti szeretetemmel, zenei előképzettségemmel is hasznára lehetek ennek a csodás, gyermekekből, szülőkből, pedagógusokból álló közösségnek.

2018. szeptember

Gulácsi Anita