„Ha iskolát építesz, az első legyen, a legfontosabb, a színházterem”

A Waldorf-iskola – Pestalozzi szavával élve – a kéz, a szív és a fej egységes iskolája.

Vagyis három egyenlő fontosságú sávban jelennek meg benne:

  • a művészetek: zene, ének, mozgás, festés, rajz, szobrászat, irodalom, színház;
  • a kézzel végzett gyakorlati tevékenységek: a kézimunkától a kézművességen át a könyvkötészetig, földmérésig; és
  • a tanulni való közismereti (ember- és világismereti) tárgyak.

Az év ezen időszakában már lázas készülődéssel, gyakorlással telnek az epochák. A közismereti és gyakorlati tevékenységek mellett erőteljesebben jelennek meg a művészetek – a színház, azon belül is a dráma.

A dráma szó az ógörög dran (cselekedni) szóból ered. A líra és az epika mellett a három alapvető műnem egyike, az alapvetően párbeszédekre (dialógusokra) épülő, többnyire színházi előadásra szánt irodalmi alkotások összefoglaló elnevezése.

A Waldorf-iskolák életében nagyon különleges szerepet tölt be.

Minden év jelentős időszaka a nagy, éves drámára való felkészülési folyamat, majd csúcspontjaként az előadás.

A felkészülés időszakában ez tölti meg a napokat, ez mozdítja a tagokat. Benne van a tanító, a gyerekek, és az egész közösség lényének aktuális állapota. Ebben a hármas kölcsönhatásban születik a mű, ami bemutatja és megmutatja a benne szereplőket. Aki vagyok, azt játszom másvalaki szerepe és műve által. És az a szerep és a mű közben olyat tesz hozzám, ami előtte talán nem volt látható.

A tanév végéhez közeledvén nap mint nap újra átélik ezeket az érzéseket a tanítók és a szereplők, majd a jeles napon megosztják ezt a nézőkkel is.

A Pentelei Waldorf Iskolában a Dráma-nap keretében június 8-án és 9-én 16:00 órakor mutatják meg magukat a gyerekek és a tanítók közös színdarabjukban az egész dunaújvárosi Waldorf közösség számára.

 

2023, június 8
2023, június 9