Az első osztályba való felvétel folyamata

 

Iskolaválasztás

A Waldorf-iskolák a család és az iskola közötti szoros kapcsolatra építenek, melynek egyik feltétele a folyamatos párbeszéd. A gyermekek akkor tudnak testben – szellemben - lélekben legideálisabban fejlődni, ha a szülői ház és az iskola hasonló elvárásokkal, értékrenddel segíti őket életüknek e közös szakaszában.

Az igazi együttnevelés akkor tud megvalósulni, ha az iskolaválasztás során a család nem egyszerűen egy alternatív lehetőséget keres gyermeke számára, hanem, ha tudatosan választja a Waldorf-pedagógiát.

Intézményünk évek óta több olyan előadást, találkozót, ismerkedési lehetőséget kínál az iskolát kereső családok számára, amelyek alkalmával széles betekintést nyerhetnek a Waldorf-pedagógiába, az oktatás sajátosságaiba, a működés rendszerébe. Évente legalább két alkalommal nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusok mesélnek az első nyolc osztály életéről. Egy alkalommal a felnőttek kipróbálhatják magukat Waldorfos diákként az iskola pedagógusainak segítségével. Egy másik időpontban a már idejáró gyermekek szüleivel, az iskolát fenntartó Alapítvány képviselőivel és a pedagógusokkal lehet beszélgetni, kérdéseket feltenni számukra. Mindezek mellett nagyban hozzájárul a tudatos iskolaválasztáshoz a témával foglalkozó írásos anyagok olvasása az iskola honlapján, az internetes oldalakon vagy nyomtatott kiadványokban.

 

Felvételi folyamat

  • Jelentkezési lap beadása

A család az iskola honlapján (https://dunaujvarosiwaldorf.hu) található Jelentkezési lapot kitölti, és eljuttatja az iskolába e-mailen(penteleiwaldorf@gmail.com) vagy  postán esetleg személyesen (Pentelei Waldorf Általános Iskola 2400 Dunaújváros Lengyel köz 2.)

  • Beszélgetés

Személyes találkozóra várjuk mindkét szülőt, hogy kölcsönösen megismerjük egymást, a szokásokat, az iskolaválasztás indokait, és hogy megválaszolhassuk egymás kérdéseit.

  • Ismerkedési játék

A gyermekeket egyénileg vagy kisebb csoportokban közös játékra hívjuk, ahol egy mese szereplőivé válhatnak. Ezáltal szerezhetünk tapasztalatokat az iskolaérettség szintjéről, a gyermek személyiségéről, habitusáról stb..

  • Beiratkozás

Iskolánk nem kötelező felvételt biztosító iskola. Amennyiben mind az iskola részéről, mind a családban megerősödik a szándék, hogy közös úton haladjanak tovább, értesítést küldünk a felvételről. A beiratkozásra a minisztérium által megadott időpontban kerül sor.

  • Pedagógiai és Támogatási Együttműködés

A leendő osztálytanító és a fenntartó Alapítvány kapcsolatba lép a családokkal, és megszervezi a további találkozókat, tájékoztatókat.

A fent leírt folyamat a hatályos jogszabályoknak megfelelően változhat. Mindezekről a honlapon és a facebook oldalunkon
(Dunaújvárosi Waldorf Közösség) egyaránt tájékozódhatnak.